FERIEKUNST / HOLIDAY ART

Galleri Hi10, Skien
Anna Ihle & Verena Winkelmann

anna_wingsferiekunst_2feriekunst_3wall_anna72Images by Verena Winkelmann.

 

Press text (in Norwegian):
Midt i sommerens fellesferie har kunstnerne Anna Ihle og Verena Winkelmann sett på hvordan det er å være kunstner midt oppi is, grilling, bading og teltturer. Kan man lage kunst midt oppi dette?

Har kunstneren råd til å ta ferie? Ikke engang i statens kunstnerstipend er det avsatt feriepenger. For mange kunstnere er det en kabal å få ferien til gå opp økonomisk. Ingen utgifter er avskrivbare i ferien, og ingen kjøper kunst. De fleste gallerier er stengt. Trengs kunsten på sommeren? Å finne en balansegang mellom kunst og liv er vanskelig når hverdagslivet ikke er tilstede.

Anna Ihle arbeider ofte med grensene mellom kunstnerisk arbeid og annet arbeid, og bidraget til Feriekunst har hun utviklet på Norsk Sagbruksmuseum i juli. Ihle ønsket i juli å «komme ovenpå», og bestemte seg for å spikke to englevinger, noe hun har gjort flere ganger før. I tillegg viser hun fotografier tatt iløpet av sommeren.

Verena Winkelmann arbeider kamerabasert med temaer over lengre tid. Til utstillingen på Galleri Hi10 har hun fotografert ting hun har brukt penger på i juli måned, både til seg selv og barna. Ingen av de fotograferte utgiftene kan skrives av på skatten, men etter denne utstillingen håper Winkelmann å sende kvitteringene til regnskapsføreren sin.