SOMMERUTSTILLINGEN

full_midtbildedetaljdetalj2nyttfull_midt2

 

Exhibition view from the summer show (Sommerutstillingen) at Kunstmuseet Nord-Trøndelag. Participating artist are Anna Ihle, Claudia Reinhardt, David A. Rios, Maria Manuela Rodrigues og Øystein Tømmerås.

Jury statement (in Norwegian):
Faglig Råd fant samspillet mellom tematikk og materiale i Ihles installasjon inspirerende og tankevekkende. Installasjonen bestående av skulptur i tre og foto er et resiltat av et års arbeidsopphold i Skien, Telemark hvor kunstneren konsentrerte seg om temaet arbeid. Ihle antyder at avspenning kanskje ikke lar seg skille så tydelig fra arbeid som vi tror. Hun formår å fremme flere sider av tema gjennom sin estetikk og perspektiver. Alle handlinger og gjøremål om det er av kunstnerisk, praktisk, mental eller merkantil karakter, fører med seg bevisstgjøring rundt en arbeidsprosess. I dagens vestlige samfunn har arbeid på mange måter fått en alt oppslukende rolle i menneskers hverdag, noe som det sakrale i hennes treskulptur av en hengende vinge kan ses som et symbol for. Det får nesten en religiøs karakter. Falglig Råd mener Anna Ihle gjennom sitt verk åpner opp for en ny tilgang av tema arbeid som er aktuelt for oss alle. De spikkede treskulpturene møter det glossy fotouttrykket i et og samme verk. Motsetningene er mange og reelle.